UPS

Záložní zdroje UPS, z anglické zkratky Uninterruptible Power Supply (zdroje nepřetržitého napájení), jsou zařízení jejichž funkcí je zpravidla krátkodobá (minuty až hodiny) dodávka energie v případě nestability vstupního napětí či při úplném výpadku sítě. Úlohou UPS je chránit data a citlivá zařízení před poškozením vlivem nepředvídaných událostí na síti jako jsou šumy, rázy, napěťové špičky, poklesy napětí nebo úplné výpadky. Dojde li k výpadku elektrické energie, záložní zdroj dodává spotřebiči energii ze svých akumulátorů.

Vzhledem k ceně elektronických zařízení a přenášených dat jsou UPS nezbytným vybavením všech informačních systémů. Záložní zdroje však pracují také na místech, kde výpadek elektrické energie může znamenat ohrožení zdraví a života nebo značné materiální ztráty. Takovými oblastmi jsou např. zdravotnictví, doprava, ozbrojené sbory, zabezpečovací technika.

Princip činnosti UPS

Záložní zdroje nepřetržitého napájení lze rozdělit do skupin podle technologie, kterou využívají.

UPS KATEGORIE VFD

(voltage dependent = napěťově závislé zdroje) – „off-line“ přepínají pomocí relé odběr na záložní měnič napájený z akumulátorů. Dochází zde ke krátkodobému (zhruba 5 ms) výpadku.

UPS KATEGORIE VI

(voltage independent = napěťově nezávislé zdroje) – „line interactive“ přes regulační transformátor vyrovnávají mimořádné anomálie elektrické sítě.

UPS KATEGORIE VFI

(Voltage and Frequency Independent = frekvenčně a napěťově nezávislé zdroje) – „on-line“ napájí spotřebiče prostřednictvím měniče trvale z akumulátorů, které jsou současně dobíjeny ze sítě. UPS provádí stabilizaci a filtraci napětí. V případě výpadku či poklesu napětí dodávají akumulátory energii bez jakéhokoliv přerušení.