O firmě

Historie a současnost

Společnost UPS CZ, spol. s r. o. byla založena v roce 2007. Jsme společností s dlouholetou zkušeností specializovanou na komplexní dodávky v oblasti záložních systémů nepřetržitého napájení. Dodáváme kompletní řady záložních systémů, tj. UPS, stejnosměrné zdroje a motorgenerátory všech výkonů, energocentra.

Základ našeho pevného umístění na českém trhu spočívá především ve vysoké kvalifikaci a špičkové technické úrovni našich pracovníků. Také pečlivý výběr dodavatelů, kteří patří mezi vedoucí evropské a světové společnosti na trhu záložních systémů, nám umožňuje citlivě reagovat na potřeby našich zákazníků a navrhnout optimální řešení. Centrála naší společnosti je v Praze. Dynamický rozvoj společnosti UPS CZ, spol. s r. o. je na Slovensku podporován spřátelenou společností EZPROFINAL s.r.o. se sídlem v Bratislavě.

Komplexní podpora / služby zákazníkům

UPS CZ, spol. s r. o. poskytuje svým zákazníkům možnost výběru záložních systémů od různých výrobců. Zajišťuje tak dokonalejší splnění technických a finančních požadavků a potřeb zákazníků. UPS CZ, spol. s r. o. poskytuje svým partnerům komplexní podporu včetně záručních, pozáručních a nadstandardních servisních služeb. Díky vlastnímu projekčnímu oddělení zajišťujeme dodávky „na klíč“ na základě požadavků zákazníka. Špičkové vlastní SW produkty (vyvinuté našimi specialisty) i SW produkty nakupované od našich dodavatelů zajišťují i nejsložitější SW podporu záložních systémů včetně dálkové správy a monitoringu, a to jak pro jednotlivé záložní zdroje, tak pro složité vzájemně spolupracující záložní systémy.