Motogenerátory

Motorgenerátory jsou stroje užívané jako záložní zdroje pro zpravidla
dlouhodobější dodávky energie (hodiny až dny).

Oblasti využití

Rozsah využití motogenerátorů je velice široký. Kupříkladu jde o oblasti, kde výpadek energie může mít významně negativní dopad s možností ohrožení zdraví či života. V těchto oblastech je často využití motogenerátoru určeno normativně.

 • zdravotnická zařízení
 • ozbrojené složky
 • letecká doprava
 • požární ventilace

 • globální záchranný systém
  při živelných pohromách
 • a další

Komerční oblasti použití

Lze předpokládat dlouhodobější výpadky energie, např. v energeticky nadměrně zatížených provozech s možností negativního dopadu výpadku energie na materiální hodnoty a to jak výrobního zařízení, tak zpracovávané produkce přerušení činnosti (výrobní či obchodní). Může mít nepříznivý vliv na dobré obchodní jméno při poskytování služeb zákazníkovi (obchodní domy, banky, odbavovací terminály) vznikají vysoké finanční náklady při pravidelném překračování limitu energetického odběru. Motorge­nerátor je zapojen tak, aby tento úsek nárazovou potřebu energie svým provozem překlenul.

Princip činnosti

Spalovací motor vytvoří točivý moment, alternátor v soustrojí motorgenerátoru převádí kinetickou energii na energii elektrickou. Motorgenerátor může být vybaven externí nádrží s automatickým přečerpáváním paliva, čímž se prodlužuje doba chodu zařízení. Motorgenerátor může být osazen motorem schopným spalovat naftu, benzín, zemní plyn popř. i bioplyn.

Dílenské provedení motogenerátorů

 • COMPACT – provedení nekryté, neodhlučněné
 • SILENT – provedení s kapotáží, odhlučněné
 • SUPER SILENT – provedení s kapotáží, speciálně odhlučněné
 • PROVEDENÍ V KONTEJNERU – kryté provedení, určené pro venkovní umístění