Energocentra

Komplexní řešení
pro náročné a kriticky důležité aplikace

Nepřerušená dodávka energie dlouhodobá dodávka energie. ENERGOCENTRA jsou zařízení, která sdružují motogenerátor a UPS. Využívají výhody nepřerušené dodávky energie (UPS) a dlouhodobé dodávky energie (motorgenerátor, dále MTG). Energocentra jsou určena pro zálohování mimořádně náročných a kriticky důležitých aplikací, kde je nezbytné eliminovat dlouhodobý výpadek elektrické energie.

SPOLUPRÁCE MTG S UPS

Při stanovení ekvivalentního výkonu UPS vzhledem k MTG je nutno vzít v úvahu chování vstupní části UPS vzhledem ke zdroji, její reálnou účinnost v provozu a požadovanou přetížitelnost.
Z fyzikálních zákonů vyplývá, že poměr ekvivalentní výkon UPS ku jmenovitému výkonu UPS 1:1 není možné pro reálnou zátěž dosáhnout. Jsou-li uváděny poměry 1:1 pro UPS topologie VI, pak vychází ze stavu, kdy UPS nepracuje v záložním režimu. Skutečný rozsah tohoto poměru je výrazně závislý na zkreslení THDI. Nutné předimenzování výkonu motorgenerátoru se pohybuje od 1,3 násobku výkonu špičkové UPS topologie VFI se zkreslením THDI do 5 % a do 1,8 násobku pro UPS se zkreslením větším až po trojnásobek pro UPS se zkreslením vstupního proudu okolo 27 %.Činitel harmonického zkreslení vstupního proudu (THDI) je důležitý zvláště pro systém UPS – motorgenerátor. Závisí na konfiguraci vstupu UPS a částečně i na napětí akumulátorů. Vysoké THDI zvyšuje zpětný vliv UPS na napájecí síť, čímž se zvyšuje obsah vyšších harmonických v napájecím napětí. U běžných UPS je THDI cca 27 %, viz výše v textu. Pro snížení THDI se mohou instalovat speciální 12-tipulzní usměrňovače, které snižují THDI pod 10 %. UPS s Delta konverzí mají THDI cca 8 – 13 %, což se velmi silně zhoršuje při nižších zátěžích. Speciálně řešené UPS mají potom zkreslení pod 5 %. Pro systém UPS – motorgenerátor je hodnota THDI velmi důležitá, pokud výkon motorgenerátoru není alespoň dvakrát vyšší než výkon UPS. V těchto případech je třeba použít některé z uvedených speciálních řešení s nízkou hodnotou THDI. Dalším parametrem ovlivňujícím volbu systému energocentra je vstupní Power Factor. Obvyklá hodnota pro velké systémy je cca 0,8 a lze dosáhnout až hodnotu 1. Pro nižší hodnoty Power Factoru je nezbytný zvýšený výkon generátoru.