UPS - VI

VI – VOLTAGE INDEPENDENT

NAPĚŤOVĚ NEZÁVISLÉ ZDROJE (LINE – INTERACTIVE)

Záložní zdroje technologie VI, oproti zdrojům VD (offline), skýtají uživateli výhodu nižšího opotřebení akumulátoru v důsledku použití tzv. regulačního transformátoru, který je schopen vyrovnat krátkodobé anomálie (předpětí, podpětí, rázy) a zabraňuje tak nadměrnému zatěžování akumulátoru.
I u této technologie záložních zdrojů však dochází ke krátkodobému přerušení napájení (zhruba do 5ms).

+420 733 313 311