Co je motogenerátor?

Funkce motogenerátoru

Motorgenerátory jsou stroje užívané jako záložní zdroje pro zpravidla dlouhodobější dodávky energie (hodiny až dny).Rozsah využití motorgenerátorů je velice široký, např. jde o oblasti, kde: výpadek energie může mít významně negativní dopad s možností ohrožení zdraví či života (zdravotnická zařízení, ozbrojené složky, letecká doprava, požární ventilace, globální záchranný systém při živelných pohromách).V těchto oblastech je často využití motorgenerátoru určeno normativně. Lze předpokládat dlouhodobější výpadky energie, např. v energeticky nadměrně zatížených provozech s možností negativního dopadu výpadku energie na materiální hodnoty a to jak výrobního zařízení, tak zpracovávané produkce přerušení činnosti (výrobní či obchodní).Může mít nepříznivý vliv na dobré obchodní jméno při poskytování služeb zákazníkovi (obchodní domy, banky, odbavovací terminály) vznikají vysoké finanční náklady při pravidelném překračování limitu energetického odběru.Motorge­nerátor je zapojen tak, aby tento úsek nárazovou potřebu energie svým provozem překlenul.

Princip činnosti

Spalovací motor vytvoří točivý moment, alternátor v soustrojí motorgenerátoru převádí kinetickou energii na energii elektrickou. Motorgenerátor může být vybaven externí nádrží s automatickým přečerpáváním paliva, čímž se prodlužuje doba chodu zařízení. Motorgenerátor může být osazen motorem schopným spalovat naftu, benzín, zemní plyn popř. i bioplyn.

MOTORGENERÁTORY LZE ROZDĚLIT Z POHLEDU DÍLENSKÉHO PROVEDENÍ NA:

COMPACT – provedení nekryté, neodhlučněné SILENT – provedení s kapotáží, odhlučněné SUPER SILENT – provedení s kapotáží, speciálně odhlučněné PROVEDENÍ V KONTEINERU – kryté provedení, určené pro venkovní umístění

+420 733 313 311